ฤกษ์แต่งงานปี 2559 การเริ่มต้นชีวิตคู่ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการแต่งงาน จะขาดการดูฤกษ์ ยามดี อันเป็นมงคลในการเริ่มพิธีแต่งงานครั้งหนึ่งในชีวิตกันไม่ได้ อีกทั้งคนไทยยังให้ความสำคัญและความเชื่อว่าการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเรื่องใด ๆ ในชีวิต หากเริ่มตามฤกษ์ที่เหมาะสม และเป็นมงคลแล้วนั้น ที่ผ่านการคิดคำนวณมาเป็นอย่างดี ก็จะส่งผลให้ชีวิตและครอบครัวพบแต่ความสำเร็จ ความเจริญ ดังนั้นถือได้ว่าการดูฤกษ์แต่งงาน จึงมีความสำคัญมาก วันนี้ Tannii Makeup มาแนะนำ ฤกษ์แต่งงาน ปี 2559 มาฝากกัน จากเว็บไซต์ myhora.com

     สำหรับ “ดิถีเรียงหมอน” หรือ “ดิถีแมลงปอ” ใช้ในการแต่งงานถือฤกษ์แต่งงาน ข้างขึ้นโดยส่วนมากจะใช้ 7, 10, 13 ค่ำ และสำหรับข้างแรมใช้ 4, 5, 10, 14 ค่ำ วันที่กำหนดไว้นี้นับว่าเป็นวันเรียงหมอนได้ ดังนั้นการให้ฤกษ์แต่งงานควรหาฤกษ์ให้ตรงกับวันเรียงหมอนจึงจะดี โบราณถือว่า ถ้าส่งตัวในดิถีเรียงหมอนนี้ จะทำให้คู่บ่าวสาวเป็นศิริมงคลดีอย่างยิ่งจะอยู่กันยืดยาวอย่างที่เรียกว่า “ได้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร” และสำหรับ “ฤกษ์แต่งงานปี 2559” มีดังต่อไปนี้ – โปรโมชั่นแต่งหน้าเจ้าสาว

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2559

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนมกราคม

 • วันเสาร์ที่ 2 มกราคม แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันจันทร์ที่ 4 มกราคม แรม ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันศุกร์ที่ 8 มกราคม แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันศุกร์ที่ 15 มกราคม ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันจันทร์ที่ 18 มกราคม ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนกุมภาพันธ์

 • วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ แรม ๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนมีนาคม

 • วันอังคารที่ 1 มีนาคม แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม แรม ๔ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนเมษายน

 • วันศุกร์ที่ 1 เมษายน แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันอังคารที่ 5 เมษายน แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน
 • วันเสาร์ที่ 16 เมษายน ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันอังคารที่ 19 เมษายน ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันจันทร์ที่ 25 เมษายน แรม ๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันศุกร์ที่ 29 เมษายน แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนพฤษภาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม แรม ๑๐ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม แรม ๔ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม แรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม แรม ๑๐ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนมิถุนายน

 • วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน แรม ๑๔ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันอังคารที่ 14 มิถุนายน ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน แรม ๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนกรกฎาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม แรม ๔ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม แรม ๑๐ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนสิงหาคม

 • วันอังคารที่ 2 สิงหาคม แรม ๑๔ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันอังคารที่ 16 สิงหาคม ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม แรม ๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม แรม ๑๐ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนกันยายน

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันอังคารที่ 20 กันยายน แรม ๔ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันเสาร์ที่ 24 กันยายน แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันจันทร์ที่ 26 กันยายน แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันศุกร์ที่ 30 กันยายน แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนตุลาคม

 • วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันอังคารที่ 11 ตุลาคม ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม แรม ๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนพฤศจิกายน

 • วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน แรม ๔ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน 2559 เดือนธันวาคม

 • วันอังคารที่ 6 ธันวาคม ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม แรม ๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน
 • วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม แรม ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีวอก ดิถีเรียงหมอน

     การแต่งงานวันพุธ : ทางโหราศาสตร์ ดาวพุธ ถือเป็นดาวแห่งความแปรปรวน ไม่มีความแน่นอน มักมีการโคจรผิดปกติอยู่บ่อยครั้ง เดี๋ยวร้าย เดี๋ยวดี เดี๋ยวช้า เดี๋ยวเร็ว หาความแน่นอนไม่ได้ หรือเดินถอยหลัง ด้วยสาเหตุ คนโบราณจึงถือว่าดาวพุธเป็นดาวที่หาความแน่นอนและความมั่นคงไม่ได้ จึงควรหลีกเลี่ยงและไม่แนะนำให้ใช้วันนี้เป็นวันประกอบพิธีมงคลสมรส หรือพิธีสำคัญต่างๆ อาจจะทำให้คู่บ่าวสาว มีจิตใจที่ไม่มั่นคงกับคู่ครอง นำพาไปสู่การนอกใจและหย่าร้างกันได้

     หมายเหตุ : เนื่องจากฤกษ์มีกฎเกณฑ์วิธี มีข้ออนุโลมข้อยกเว้น ข้อพิจารณาอีกมากมาย บางฤกษ์ใช้การหนึ่งได้แต่ใช้กับอีกการหนึ่งไม่ได้ ฤกษ์สำคัญอาจต้องผูกรวมชะตาผู้ใช้ฤกษ์รวมกัน ดังนั้นฤกษ์ในการสำคัญท่านควรปรึกษา และให้ฤกษ์โดยโหราจารย์ผู้เชี่ยวชาญชำนาญในการให้ฤกษ์ ทั้งนี้รายละเอียดฤกษ์ด้านบนแสดงเป็นเบื้องต้นเพื่อเผยแพร่เพื่อสืบทอดตามบูรพาจารย์เท่านั้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.myhora.com